• Σύνδεση
 • Εγγραφή

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τελευταία αναπροσαρμογή: την 13/10/2016

 1. 1. Γενικά-Εισαγωγή-Χρήση του ιστοτόπου

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας/ιστοτόπου (εφεξής «ιστοσελίδα») υπόκειται στους όρους και προϋποθέσεις χρήσης που παρατίθενται στη συνέχεια, οι οποίοι ισχύουν για όλους τους επισκέπτες/χρήστες (εφεξής «χρήστης/χρήστες») αυτής.

Η είσοδος, η περιήγηση και η χρήση της ιστοσελίδας αποτελεί τεκμήριο ότι ο χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει τους όρους χρήσης και συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή, συγκατάθεση, συναίνεσή και συμφωνία του με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Για το λόγο αυτό η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από τη χρήση των υπηρεσιών.

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας από τους χρήστες θα πρέπει να κινείται εντός των πλαισίων που θέτει η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη, τα συναλλακτικά ήθη, και να μην παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Διαχειριστή της ιστοσελίδας ή τρίτων.

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Ιστοσελίδας διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας ή δεν επιθυμεί τη δέσμευσή του από αυτούς, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

 1. 2. Αντικείμενο υπηρεσιών

Η ιστοσελίδα, προς το σκοπό δημιουργίας κοινωνίας πληροφορίας μεταξύ των χρηστών της, παρέχει την δυνατότητα στους εγγεγραμμένους χρήστες της να αναρτούν δημόσια και να καταχωρούν στην ιστοσελίδα κάθε είδους υλικό, συμπεριλαμβανομένων κείμενων,  φωτογραφιών, videos, που έχουν δημιουργηθεί από τους ίδιους, μέσω των οποίων θα προβάλλουν συνταγές και τεχνικές μαγειρικής δημιουργίας και επιλογής τους και με αποκλειστικό σκοπό την προσωπική ψυχαγωγία, πληροφόρηση, ενημέρωση, επικοινωνία και ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών των χρηστών σε θέματα σχετικά με συνταγές και τεχνικές μαγειρικής.

Το περιεχόμενο και όλο το υλικό που προβάλλεται, δημοσιεύεται, αναρτάται μέσω αυτής, είτε προέρχεται από τον ίδιο τον Διαχειριστή, είτε από τους εγγεγραμμένους χρήστες, διατίθεται «ως έχει», δωρεάν, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των χρηστών ή επισκεπτών, αποκλειστικά και μόνο για προσωπικούς, ενημερωτικούς, μη εμπορικούς ή διαφημιστικούς, σκοπούς.

Η τελική καταχώρηση του υλικού και των πληροφοριών που μοιράζονται οι χρήστες με την ιστοσελίδα και τους άλλους χρήστες γίνεται από τον Διαχειριστή αυτής, μετά από επεξεργασία του περιεχομένου τους, εφόσον θεωρηθεί απαραίτητη και προκειμένου να αποφευχθούν περιπτώσεις μη ορθής χρήσης και τήρησης των παρόντων όρων.

Κατ’εξαίρεση,  η Ιστοσελίδα επιτρέπει στους χρήστες ή και τρίτους φορείς, εφόσον το επιθυμούν και το επιλέξουν, να διαφημίσουν/προωθήσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, κατόπιν όμως προηγούμενης επικοινωνίας με τον Διαχειριστή και παραχώρησης από αυτόν της συγκατάθεσής του και έγγραφης, ρητής και συγκεκριμένης άδειας για το σκοπό αυτό.

 1. 3. Πνευματική Ιδιοκτησία

Η Ιστοσελίδα, όλα τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα,το πρόγραμμα, το λογισμικό και όλα τα στοιχεία που αντιπροσωπεύουν την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα αυτής και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, γραφικά, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων, υπηρεσιών και εταιρειών, που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων και τυχόν εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στην Ιστοσελίδα δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται σε καμία περίπτωση και με κανένα τρόπο ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Πέραν των ανωτέρω, η ιστοσελίδα περιέχει υλικό και πληροφορίες  που δημιουργούνται από τρίτους, και συγκεκριμένα από τους χρήστες των υπηρεσιών αυτής.

Όλο το υλικό που δημοσιεύεται και αναρτάται δημόσια στην ιστοσελίδα από τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών, κειμένων, φωτογραφιών, εικόνων, οπτικοακουστικών αρχείων, videos, απηχεί σε κάθε περίπτωση προσωπικές απόψεις, και είναι σύμφωνα με τον νόμο «προϊόντα της διάνοιας» προστατευόμενο από τις νομοθετικές διατάξεις περί πνευματικής βιομηχανικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών αυτών δικαιωμάτων και τους σχετικούς κανόνες δεοντολογίας του διαδικτύου.

Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, και εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα Ιστοσελίδας και τρίτων φορέων),  κάθε χρήστης/μέλος του cooktube.grσυναινεί ότι όλο το υλικό (συμπεριλαμβανομένων videos, εικόνων, κειμένων) που καταχωρεί, δημοσιεύει, αναρτά, μεταδίδει στην ιστοσελίδα, καθίσταται ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του Διαδικτύου, παραχωρώντας στην παρούσα ιστοσελίδα το δικαίωμα της ολικής ή μερικής, ηλεκτρονικής, αντιγραφής, αποθήκευσης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, αναδημοσίευσης, καταφόρτωσης και κάθε άλλης παρόμοιας χρήσης και επεξεργασίας στην παρούσα ιστοσελίδα αλλά και εκτός των ορίων αυτής, σε άλλες πλατφόρμες του Διαδικτύου, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από τον ίδιο τον Διαχειριστή.

Αντίστοιχα, παρέχεται το δικαίωμα στους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες  για ολική ή μερική, ηλεκτρονική, αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναμετάδοση, αναδημοσίευση, καταφόρτωση όλων των αρχείων που έχουν δημιουργηθεί και δημοσιευθεί, αναρτηθεί και καταστεί κοινά και διαθέσιμα από τους ίδιους ή από τους άλλους χρήστες της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων videos, εικόνων, κειμένων ή άλλων πληροφοριών, εκτός των ορίων της Ιστοσελίδας, σε άλλες πλατφόρμες του Διαδικτύου, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μόνο όμως για προσωπική, μη εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του (www.cooktube.gr) .

Τυχόν, όμως, αντιγραφή, διάδοση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αναμετάδοση, καταφόρτωση, ανακοίνωση, ή η με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο από οποιονδήποτε χρήστη ή για άλλους-πλην ενημερωτικούς- σκοπούς, χρήση ή επεξεργασία του περιεχομένου της Ιστοσελίδας,συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, διακριτικών γνωρισμάτων που ανήκουν στον Διαχειριστή και προστατεύονται ως δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του τελευταίου και της ιστοσελίδας, απαγορεύεται ρητά, χωρίς προηγούμενη επικοινωνία με τον Διαχειριστή και παραχώρηση σχετικής έγγραφης αδείας και της συγκατάθεσής του, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιούνται οι πληροφορίες με κάθε τρόπο και διατηρούνται ανέπαφα όλα τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλες σημάνσεις περί πνευματικής ή άλλου είδους ιδιοκτησίας.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τo δικαίωμα αναπαραγωγής και αναδημοσίευσης υλικού της ιστοσελίδας, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής και χρήσης αυτού, κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Διαχειριστή στην ηλεκτρονική διεύθυνσηinfo@cooktube.gr.

 

 1. 4.      ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Προσωπικά δεδομένα, όπως e-mail,  θα χρειαστούν μόνο στην περίπτωση που ο επισκέπτης επιθυμεί να γίνει μέλος της ιστοσελίδας προκειμένου να μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών της. Η εγγραφή στην ιστοσελίδα είναι προαιρετική. Ωστόσο, κάποια από τα χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες που προσφέρονται μπορεί να μην είναι διαθέσιμα σε χρήστες που δεν έχουν εγγραφεί.

Αν ο χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί και να λαμβάνει στην πληρότητά τους τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας, πρέπει πρώτα να δημιουργήσει τον προσωπικό του λογαριασμό και συμφωνεί i) να εισάγει και να παρέχει έγκυρες, αληθείς και ακριβείς τις πληροφορίες που ζητούνται για τη δημιουργία του, ii) να διατηρεί και ενημερώνει επιμελώς τα στοιχεία εγγραφής του, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι πληροφορίες του χρήζουν διόρθωσης, τροποποίησης, επικαιροποίησης ή αντικατάστασής τους iii) να διατηρεί την εμπιστευτικότητα του προσωπικού λογαριασμού και κωδικού του, iv) να ειδοποιεί άμεσα τον Διαχειριστή της ιστοσελίδας για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη/χωρίς προηγούμενη άδεια χρήση του λογαριασμού του και οποιαδήποτε γενόμενη ή πιθανή παραβίαση ασφαλείας.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής και δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού, ο χρήστης τεκμαίρεται πως αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης, αναλαμβάνοντας την πλήρη ευθύνη για όλες τις ενέργειες, που θα εκτελούνται μέσω του προσωπικού του λογαριασμού.

Ο χρήστης παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για τη μυστικότητα, την προσεκτική χρήση του προσωπικού του λογαριασμού και έξοδό του από αυτόν στο τέλος κάθε χρήσης, καθώς και για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από τον προσωπικό του λογαριασμό.

Ο Διαχειριστής της ιστοσελίδας δε φέρει ευθύνη απέναντι στο χρήστη ή σε οποιονδήποτε τρίτο, σε περίπτωση που οι παρεχόμενες πληροφορίες σε σχέση με τον εκάστοτε προσωπικό λογαριασμό είναι ελλιπείς, ανακριβείς, παραπλανητικές ή απατηλές. Επίσης, δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη προκληθεί από τη μη ορθή τήρηση της διαδικασίας εγγραφής και σύνδεσης, και εν γένει της παρούσας παραγράφου.

Εκτός αν αντιθέτως συμφωνηθεί με τον Διαχειριστή, ο χρήστης έχει δικαίωμα να εγγραφεί και να δημιουργήσει μόνο έναν προσωπικό λογαριασμό.

Απαγορεύεται η δημιουργία λογαριασμού είτε για λογαριασμό άλλου προσώπου είτε με σκοπό την κλοπή ταυτότητας άλλου προσώπου.

Ο χρήστης έχει δικαίωμα να προβάλει αντιρρήσεις σχετικά με τον προσωπικό του λογαριασμό με αίτημά του προς τον Διαχειριστή της ιστοσελίδας την διόρθωση ή διαγραφή του από μέλους/χρήστη της ιστοσελίδας.

Ο Διαχειριστής της παρούσας ιστοσελίδας επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του για τον τερματισμό και απενεργοποίηση προσωπικού λογαριασμού χρήστη αζημίως και ανά πάσα στιγμή, σε περίπτωση που παρατηρηθεί παραβίαση οποιουδήποτε εκ των παρόντων Όρων Χρήσης.

ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

 Για την δημιουργία μίας ανοικτής και ευρείας κοινότητας χρηστών και κοινωνίας πληροφοριών, η ιστοσελίδα μας σας προσφέρει την δυνατότητα διαμοιρασμού της εντός της παρούσας δράσης σας και την ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών σε πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων και σε άλλες συναφείς ή μη εφαρμογές, τηρουμένων πάντα των ισχυόντων κανόνων και ρυθμίσεων που εσείς έχει καθορίσει στο προσωπικό σας προφίλ.

 Παρακαλούμε ανατρέξτε τόσο στη σχετική παράγραφο της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, όσο και στις πολιτικές απορρήτου αυτών των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης και εφαρμογών για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χειρίζονται τα δεδομένα σας.

 

 1. 5. i) Ευθύνη χρηστών

-Εμπιστευτικότητα

Εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό στο παρόν, το υλικό και οι πληροφορίες που υποβάλλονται από τον χρήστη μέσω αυτής της ιστοσελίδας και το οποίο δεν έχει ζητηθεί ρητά από τον Διαχειριστή ως εμπιστευτικό θα πρέπει να γίνεται κατά ορθή εφαρμογή και τήρηση του παρόντος, δεν δύναται να θεωρηθεί εμπιστευτικό, απόρρητο ή αποκλειστικό, αλλά προς δημόσια χρήση. Εξαιτίας της ανοικτής φύσης του Διαδικτύου, σας συνιστούμε να μην υποβάλετε/παρέχετε πληροφορίες που θεωρείτε εμπιστευτικές.

-Ειδικότερη ευθύνη χρηστών

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας και  αποδέχεται ότι θα χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα τηρώντας τις διατάξεις της κείμενης Ελληνικής, Κοινοτικής και Διεθνούς νομοθεσίας και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας.

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο το υλικό, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, εικόνων, φωτογραφιών, videos, που έχει δημιουργηθεί από τον ίδιο και το οποίο αποστέλλει, δημοσιεύει, αναρτά, μεταδίδει και προβάλλει μέσω της ιστοσελίδας.

Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας για να αποστέλλεται, δημοσιεύεται, αναρτάται, αναπαράγεται, μεταδίδεται μέσω αυτής οποιοδήποτε περιεχόμενο, που είναι, ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά), παράνομο, ψευδές, ανακριβές ή παραπλανητικό, επιβλαβές, άσεμνο, απειλητικό, δυσφημιστικό, συκοφαντικό, βλάσφημο, υβριστικό, χυδαίο, ρατσιστικό, εκβιαστικό, ή με κάθε τρόπο αποδοκιμαστέο, ακατάλληλο ή ασύμβατο με το περιεχόμενο και το σκοπό της παρούσας ιστοσελίδας, δείχνει εμπάθεια ή μίσος, αποτελεί παραβίαση της προσωπικότητας, των προσωπικών δεδομένων, της ιδιωτικής ζωής, των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλου φυσικού προσώπου, ή του απορρήτου ή της εμπιστευτικότητας φυσικού ή νομικού προσώπου, δύναται να προκαλέσει σωματικές βλάβες, τραυματισμούς, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, υπονοεί ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με παιδική πορνογραφία/εκμετάλλευση ανηλίκων, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο, εκφράζει διακρίσεις εναντίον κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών μειονοτήτων, ομάδων πληθυσμού και φυλετικών, εθνικών χαρακτηριστικών, να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα ή να εγείρει ποινική ή αστική ευθύνη, περιέχει ιούς ή κακόβουλο περιεχόμενο λογισμικού, δεν δικαιούται να μεταδοθεί ή παραβαίνει την ισχύουσα εθνική, κοινοτική, διεθνή νομοθεσία, παραβιάζει εμπορικώς κατοχυρωμένα σήματα, δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι ο Διαχειριστής προβαίνει σε προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου που αποστέλλεται και προτού δημοσιευτεί, και ότι σε περίπτωση που τυχόν διαπιστωθεί κάποιου είδους χρήση από τις ενδεικτικά προαναφερόμενες, διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα άρνησης, μετακίνησης ή διαγραφής οποιασδήποτε ανάρτησης/δημοσίευσης διατίθεται μέσω των υπηρεσιών της ιστοσελίδας ή ακόμη και χρήστη/μέλους της κοινότητας του www.cooktube.gr που  παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται χρήση, κατά τα ανωτέρω, της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της και ο κάθε χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για αποτροπή οποιαδήποτε ζημίας και βλάβης, άμεσης ή έμμεσης, επακόλουθης, ή συμπτωματικής, θετικής ή αποθετικής, ήθελε προκληθεί στην ιστοσελίδα και τον Διαχειριστή από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών που του προσφέρονται μέσω αυτής, και παράλειψης πράξεων ικανών να προκαλέσουν οποιαδήποτε αλλοίωση ή άλλου είδους επέμβαση στο περιεχόμενο, στα πνευματικά ή βιομηχανικά δικαιώματα ή στο λογισμικό της ιστοσελίδας καθώς και οποιαδήποτε προσπάθεια υπονόμευσης της τεχνολογικής αρτιότητας και λειτουργικότητας τηςπροοκαλείται στον Διαχειριστή, ή για οποιαδήποτε τυχόν αξίωση νομικής φύσεως εγερθεί ή για οποιαδήποτε διαφορά ή διαμάχη ανακύψει μεταξύ αυτού (του χρήστη) και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει προς ανάρτηση, δημοσίευση ή κάθε είδους χρήση ή επεξεργασία μέσω των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, ενώ φέρει και τη σχετική ευθύνη αποζημίωσης (αποκατάστασης της ζημίας) του Διαχειριστή της ιστοσελίδας σε περίπτωση που προκληθεί τέτοια ζημία.

 ii) Ευθύνη Διαχειριστή-Δήλωση αποποίησης

Αυτή η ιστοσελίδα και οι πληροφορίες παρέχονται “ως έχουν” και ο Διαχειριστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, ούτε παρέχει οποιουδήποτε είδους εγγύηση, ρητά εκπεφρασμένη ή συναγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, ενώ η χρήση της γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του κάθε χρήστη.

Μολονότι ο Διαχειριστής καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία, συντήρηση και διαθεσιμότητα του Δικτύου της, ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες να λειτουργούν  σωστά, και οι πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής να διέπονται από ορθότητα, ακρίβεια, πληρότητα, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα,και να είναι διαρκώς επικαιροποιημένες, σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται, δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, ότι η λειτουργία της ιστοσελίδας/των servers της ή/και του Διαδικτύου, μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό της θαείναι αδιάκοπες ή/και εύρυθμες, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια κακόβουλα στοιχεία.

Επιπλέον, ο Διαχειριστής δεν επιβεβαιώνει ούτε εγγυάται ότι οι πληροφορίες είναι ακριβείς, σωστές ή πλήρεις, ούτε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν λάθη (συμπεριλαμβανομένων τυπογραφικών), για παρεμβολές λόγω προσωρινής ή/και μερικής αναστολής λειτουργίας, εργασιών αποκατάστασης, αναβάθμισης ή συντήρησης της Ιστοσελίδας ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Μέχρι το σημείο που καθίσταται επιτρεπτό από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ο Διαχειριστής δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση, ανεξάρτητα από την νομική βάση της ευθύνης, είτε πρόκειται για αδικοπρακτική, ενδοσυμβατική ή αντικειμενική, συμπεριλαμβανομένης και της απλής αμέλειας, ενδεικτικά –και όχι περιοριστικά-, i) για οποιαδήποτε ζημία άμεση ή έμμεση, επακόλουθη ή συμπτωματική, θετική ή αποθετική (διαφυγόντα κέρδη, απώλεια κερδών, δεδομένων, επιβάρυνση/χρέωση), ήθελε υποστεί ο χρήστης ή κάθε τρίτος και φυσικά για οποιαδήποτε αξίωση εγερθεί προς αποκατάστασή της, από τυχόν σφάλματα, διακοπές ή δυσχέρειες στην πρόσβαση για τεχνικούς λόγους, ελαττώματα ή εξ αφορμής της επίσκεψης και χρήσης της ιστοσελίδας, της αδυναμίας, έλλειψης ικανότητας ή καθυστέρησης, κακής απόδοσης στη χρήση αυτής ή στη διαβίβαση μέσω αυτής δεδομένων ή πληροφοριών στο διαδίκτυοii) για οποιαδήποτε ζημία άμεση ή έμμεση, επακόλουθη ή συμπτωματική, θετική ή αποθετική (διαφυγόντα κέρδη, απώλεια κερδών, δεδομένων, επιβάρυνση/χρέωση), ήθελε υποστεί ο χρήστης ή κάθε τρίτος και φυσικά για οποιαδήποτε αξίωση εγερθεί προς αποκατάστασή της από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου αναρτάται, δημοσιεύεται, αποστέλλεται ή πάντως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας, iii) για οποιαδήποτε ζημία άμεση ή έμμεση, επακόλουθη ή συμπτωματική, θετική ή αποθετική (διαφυγόντα κέρδη, απώλεια κερδών, δεδομένων, επιβάρυνση/χρέωση), ήθελε υποστεί ο χρήστης ή κάθε τρίτος και φυσικά για οποιαδήποτε αξίωση εγερθεί προς αποκατάστασή της από τη χρήση της ιστοσελίδας και είναι αποτέλεσμα παράνομων πράξεων τρίτων (όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, υποκλοπές, παραβίαση ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), iv) για οποιαδήποτε ζημία άμεση ή έμμεση, επακόλουθη ή συμπτωματική, θετική ή αποθετική (διαφυγόντα κέρδη, απώλεια κερδών, δεδομένων, επιβάρυνση/χρέωση), ήθελε υποστεί ο χρήστης ή κάθε τρίτος από και για αυτήν καθ’ εαυτή την τυχόν επικοινωνία χρηστών-τρίτων και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή ήθελε προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση, v) για οποιοδήποτε περιστατικό ανωτέρας βίας ή άλλων τυχαίων γεγονότων ή αιτιών προκύψει και κείται εκτός του πεδίου ελέγχου του Διαχειριστή της ιστοσελίδας, και φυσικά για οποιαδήποτε αξίωση εγερθεί εξαιτίας αυτών, vi) για τυχόν αξιώσεις αστικής ή/και ποινικής και εν γένει νομικής φύσεως κάποιου χρήστη ή τρίτου που μπορεί να εγερθούν από οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα αποτελούν μία ενημέρωση προς τον χρήστη, ενώ η αναφορά σε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία στην Ιστοσελίδα δεν πρέπει να ερμηνευθεί και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί ένδειξη από τον Διαχειριστή έγκρισης, υιοθέτησης ή αποδοχής του/των εν λόγω προϊόντος/-ων ή της υπηρεσίας/-ών, προσφορά, πρόσκληση προσφοράς ή πρόταση προς πώληση ή προτροπή, συμβουλή ή παρακίνηση για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων, για την πραγματοποίηση αγορών του/των εν λόγω προϊόντος/-ων ή της υπηρεσίας/-ών, δήλωση εγγύησης για τις ιδιότητες, τα χαρακτηριστικά, την διαθεσιμότητα, ποιότητα ή καταλληλότητα αυτών. Ο Διαχειριστής αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για οποιαδήποτε ζημία, άμεση ή έμμεση, επακόλουθη ή συμπτωματική, θετική ή αποθετική (διαφυγόντα κέρδη, απώλεια κερδών, επιβάρυνση/χρέωση), ήθελε υποστεί ο χρήστης ή κάθε τρίτος, και για οποιαδήποτε τυχόν γεννηθείσα αξίωση αποκατάστασης αυτής, σε οιαδήποτε περίπτωση δημιουργηθεί τέτοια εντύπωση.  Αντίθετα, εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια των χρηστών, ως συνετών καταναλωτών, να ενεργήσουν επιδεικνύοντας τη δέουσα επιμέλεια, με βάση τη δική τους βούληση, κατόπιν ιδίας αξιολόγησης και εκτίμησης του προβαλλόμενου περιεχομένου.

Ο Διαχειριστής δηλώνει ρητά ότι δικαιούται οποτεδήποτε να αναστείλει ή να διακόψει την πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή σε επιμέρους λειτουργίες της, εάν λάβει γνώση οποιουδήποτε γεγονότος, το οποίο κατά την κρίση της βρίσκεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία και τους παρόντες όρους.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος στην ιστοσελίδα ή σε οποιοδήποτε διαθέσιμο μέσω αυτής περιεχόμενο, συμφωνείτε ότι το μοναδικό μέσο αποκατάστασης είναι να παύσετε τη χρήση της ιστοσελίδας.

 1. 6. Ανήλικοι χρήστες

Η Ιστοσελίδα απευθύνεται για χρήση από ενήλικες. Με την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, ο επισκέπτης/χρήστης δηλώνει ότι είναι ηλικίας δέκα οχτώ (18) ετών και άνω. Επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτής που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από τον Διαχειριστή. Αν η ηλικία των επισκεπτών/χρηστών είναι μικρότερη των δέκα οχτώ (18) ετών αλλά μεγαλύτερη των δέκα τριών (13), έχουν δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, αποκλειστικά και μόνο υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση γονέα ή άλλου προσώπου ασκούντος τη γονική μέριμνα, ο οποίος αποδέχεται τους παρόντες όρους κατανοώντας και συναινώντας ότι φέρει πλήρη την ευθύνη που απορρέει από τη χρήση αυτή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν οικονομικών υποχρεώσεων που προκύπτουν εξ αυτής. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν μπορούν ανήλικοι χρήστες να έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα και να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που προσφέρονται, ενώ, αντιστοίχως, ο Διαχειριστής δεν φέρει ουδεμία ευθύνη στην περίπτωση κατά την οποία μέρος ή το σύνολο των στοιχείων και πληροφοριών που παρέχει η ιστοσελίδα του, καταστούν προσβάσιμα ή αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από ανηλίκους χωρίς την εποπτεία/επιτήρηση των ασκούντων την γονική μέριμνα

 

 1. 7. Υπηρεσίες Ενημέρωσης-Newsletters

 

Η ιστοσελίδα παρέχει την δυνατότητα στους χρήστες να εγγραφούν στην υπηρεσία ενημέρωσης. Κάθε επισκέπτης/χρήστης που επιθυμεί και αποδέχεται να λαμβάνει ενημερωτικά ηλεκτρονικά μηνύματα, χρειάζεται να εισάγει μόνο την προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη σχετική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί, παρέχοντας την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση, συναίνεσή και συμφωνία του με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης. Μετά την ολοκλήρωση εγγραφής στην υπηρεσία, ο χρήστης συμφωνεί ότι καθίσταται παραλήπτης στοιχείων (ενημερωτικά μηνύματα, ανακοινώσεις, κ.ά.) αποκλειστικά από την υπηρεσία αποστολής αυτόματων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Διαχειριστή και για σκοπούς μόνο ενημερωτικούς. Ενδεικτικά, ο Διαχειριστής μπορεί να αποστέλλει e-mails δημιουργίας, επιβεβαίωσης, τροποποίησης των στοιχείων του λογαριασμού ήe-mails ενημερωτικού χαρακτήρα (newsletters).

 

Στην περίπτωση των e-mails ενημερωτικού χαρακτήρα, η ιστοσελίδα παρέχει το δικαίωμα στον χρήστη να επιλέξει, αν και εφόσον επιθυμεί, να τα λαμβάνει ή όχι, ενώ στην περίπτωση που έχει επιλέξει να μην τα λαμβάνει, μπορεί να διαγραφεί από την υπηρεσία αυτή κάνοντας χρήση του σχετικού συνδέσμου διαγραφής που διατίθεται στη σχετική ενότητα σε κάθε e-mail ενημερωτικού χαρακτήρα που αποστέλλεται.

 Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να προχωρά σε επιλεκτική αποστολή των ανωτέρω μηνυμάτων μεταξύ των εγγεγραμμένων χρηστών στην προαναφερθείσα υπηρεσία ή/και να προβαίνει οποτεδήποτε σε ενδεχόμενη διαγραφή ορισμένων χρηστών από τη λίστα των παραληπτών, κατά τη διακριτική του ευχέρεια.

Το περιεχόμενο που διατίθεται με την μορφή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ως αποκλειστικό προς του εγγεγραμμένους χρήστες, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι και περιεχόμενο της ιστοσελίδας και καλύπτεται από τους παρόντες Όρους  και Προϋποθέσεις Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου. Πιο συγκεκριμένα το περιεχόμενο και οποιαδήποτε από τις ιδέες, σχέδια, γραφικά, φωτογραφίες, κείμενο, ήχο και οπτικοακουστικό υλικό, και κάθε άλλο υλικό που περιέχεται στα newsletters, αποτελεί πνευματικό δημιούργημα του Διαχειριστή της ιστοσελίδας, προστατεύεται από τη σχετική νομοθεσία, εσωτερική και διεθνή, περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, και γίνεται αμοιβαίως αποδεκτό ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προσωπική και μόνο χρήση, ενώ δεν επιτρέπεται η χρήση,δημοσίευση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση ή μετάδοση του περιεχομένου τους για οποιαδήποτε εμπορική ή άλλη χρήση, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή του Διαχειριστή της ιστοσελίδας. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση απαγορεύεται και προστατεύεται από το νόμο.

Ο Διαχειριστής της ιστοσελίδας δεσμεύεται ότι δεν θα παραχωρήσει  ή θα κοινοποιήσει  τα προσωπικά  δεδομένα που παραχωρήσατε κατά την εγγραφή σας σε τρίτους

 1. 8. Σχόλια και υλικό χρηστών

 

Κάτωθι των αναρτήσεων στην παρούσα ιστοσελίδα παρέχεται η δυνατότητα υποβολής σχολίων –κριτικών (με τη μορφή κειμένου ή επιλογής του συνδέσμου «Ωραία Συνταγή») από τους χρήστες της ιστοσελίδας. Η δυνατότητα αυτή είναι ελεύθερη. Κάθε χρήστης οφείλει να σχολιάζει με ευπρέπεια.

Ωστόσο, ο Διαχειριστής μπορεί να προβεί άμεσα, κατά την διακριτική του ευχέρεια με απώτερο σκοπό να προστατεύσει τους χρήστες και επισκέπτες της ιστοσελίδας, και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση, ή υποχρέωση αιτιολογίας, στην τροποποίηση, διαγραφή ή άρνηση δημοσίευσης οποιουδήποτε σχολίου κρίνει ότι δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της ιστοσελίδας, ενδεικτικά εάν αυτό είναι παράνομο, κακόβουλο, ψευδές, αναληθές, υβριστικό, απειλητικό, εκβιαστικό, δυσφημιστικό, προσβλητικό, άσεμνο, σκανδαλώδες, ρατσιστικό, πορνογραφικό, περιέχει κακοπροαίρετη κριτική, μη ευπρεπείς εκφράσεις ή/και εκφράσεις με ειρωνικές αναφορές ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να θεωρηθεί εκτός νόμου, να εγείρει νομική ευθύνη ή με άλλο τρόπο παραβιάζει το νόμο, περιέχει ονομαστικές αναφορές σε φυσικά πρόσωπα, χρήστες η μη της ιστοσελίδας, έχει στόχο να μειώσει ή να προσβάλλει τρίτο πρόσωπο ή την ιστοσελίδα μας, αναφέρειπληροφορίες ή στοιχεία που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, εφ’ όσον αυτό περιέλθει εις γνώσιν του Διαχειριστή της, έχει γραφτεί με οποιοδήποτε άλλον σκοπό πέραν τηςπεριγραφής και του σχολιασμού της εμπειρίας του χρήστη σχετικά με την εκάστοτε αναρτηθείσα συνταγή, επιχειρεί να προωθήσει ή να διαφημίσει προϊόντα ή/και υπηρεσίες,  περιέχει ορθογραφικά λάθη σε συχνότητα που δυσκολεύει ή καθιστά δυσάρεστη την ανάγνωσή τους, και γενικότερα εάν κριθεί ότι είναι εκτός του δεοντολογικού πλαισίου, του σκοπού και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

Τα σχόλια των χρηστών μπορούν (α) να αναρτηθούν/δημοσιευθούν στην Ιστοσελίδα, (β) να χρησιμοποιηθούν και να τοποθετηθούν (πλήρως ή εν μέρει) από τον Διαχειριστή σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης  ή άλλες εφαρμογές.

Η ιστοσελίδα και ο Διαχειριστής της δεν ευθύνεται και δεν υιοθετεί το περιεχόμενο των σχολίων που υποβάλλουν οι χρήστες.

 

 

 1. 9. Cookies

Κατά την περιήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν ένα ή περισσότερα cookies, με σκοπό (ανάλογα κάθε φορά από τον τύπο των cookies) την αποτελεσματική λειτουργία της, την διευκόλυνση και βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη κατά την περιήγηση του σε αυτήν αλλά και τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας των υπηρεσιών της ή και για στατιστικούς λόγους (πχ. καταγραφή προτιμήσεων χρηστών).

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή κάθε επισκέπτη/χρήστη, εφόσον ο τελευταίος έχει επιλέξει να δέχεται cookies, χωρίς όμως να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.

Ο επισκέπτης/ χρήστης δύναται να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής του κατά τρόπο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί (τον χρήστη) κάθε φορά για την χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει σε καμία περίπτωση την αποδοχή χρήσης cookies για το μέλλον είτε να διαγράφονται τα ήδη υπάρχοντα cookies.

Ωστόσο, επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας θα πρέπει να γνωρίζει ότι ορισμένα χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες της ιστοσελίδας ενδέχεται να μην λειτουργούν κανονικά χωρίς τη χρήση cookies.

Τα cookies που η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί είναι τα εξής:

1.Βασικά Cookies: Τα cookies αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας  κατά το μέρος που απαιτείται εγγραφή σε ορισμένη υπηρεσία (π.χ. ανάρτηση σχολίων, ανάρτηση συνταγής). Χωρίς τη χρήση αυτών των cookies η υπηρεσία υποβολής και ανάρτησης σχολίων της ιστοσελίδας μας δεν θα μπορεί να λειτουργήσει.

2. Cookies Ανάλυσης Απόδοσης: Τα cookies αυτά  χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της απόδοσης της ιστοσελίδας και το πώς οι χρήστες της μπορούν να τη χρησιμοποιούν. Παρέχουν στον Διαχειριστή τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να διατηρεί αποτελεσματική τη λειτουργία της ιστοσελίδας, αλλά και να βελτιώνει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

3. Λειτουργικά Cookies: Τα λειτουργικά cookies χρησιμοποιούνται για να θυμάται η ιστοσελίδα τις προτιμήσεις και επιλογές των χρηστών κατά την περιήγηση και χρήση από αυτούς της ιστοσελίδας, όπως για την αποθήκευση του username των χρηστών, έτσι ώστε να μη χρειάζεται να καταχωρείται σε κάθε επίσκεψη των χρηστών στην ιστοσελίδα.

 1. 10. Αλλαγή πολιτικής – Τροποποίηση όρων και Προϋποθέσεων

Ο Διαχειριστής διατηρεί, κατά την αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια, το δικαίωμα να επικαιροποιεί, ενημερώνει, αναπροσαρμόζει ή μεταβάλει κατά καιρούς τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο ή για λόγους συμμόρφωσης προς την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία άνευ προηγούμενης ενημέρωσης ή προειδοποίησης. Οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημόσια εμφάνιση αυτών των νέων όρων και προϋποθέσεων στην παρούσα ιστοσελίδα.

Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας καθώς η συνεχής χρήση της συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο, καταχρηστική ή τεθεί εκτός ισχύος/ακυρωθεί (με απόφαση δικαστηρίου ως μη νόμιμη, έγκυρη και εκτελεστή) για οποιονδήποτε λόγο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων, οι οποίοι θα παραμένουν έγκυροι και ισχυροί. Τα μέρη θα αντικαταστήσουν τους άκυρους όρους με αντίστοιχους που είναι έγκυροι και είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο περιεχόμενο των άκυρων όρων, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο και την ουσία του συνόλου των Όρων Χρήσης.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική και μοναδική συμφωνία μεταξύ του Διαχειριστή της ιστοσελίδας www.cooktube.gr και του επισκέπτη/ χρήστη αυτής και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.

Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν.

 1. 11. Εφαρμοστέο Δίκαιο-Διεθνής Δικαιοδοσία

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, των οποίων αναπόσπαστο μέρος αποτελεί η Πολιτική Απορρήτου που ακολουθεί, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή  τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Περαιτέρω, οποιαδήποτε τυχόν δικαστική διαφορά ή διένεξη ήθελε προκύψει από την εφαρμογή, τήρηση των όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας από τον χρήστη, με το παρόν συμφωνείται ρητά, ότι , εφόσον δεν επιλυθεί φιλικά/εξωδικαστικά, διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, υπάγεται στην δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων, και ιδιαίτερα στην αποκλειστική καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας

 1. 12. Επικοινωνία

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου ή εάν επιθυμείτε να υποβάλετε κάποιο παράπονο ή σχόλιο σχετικά με τον τρόπο που χειριζόμαστε τις πληροφορίες ή και τα στοιχεία σας,  ή εάν διαπιστώσετε οποιοδήποτε πρόβλημα στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας που άπτεται νομικών ή ηθικών θεμάτων παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Διαχειριστή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cooktube.gr.

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Α/ Εισαγωγή

Η παρούσα πολιτική Προστασίας Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική Απορρήτου») αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης της ιστοσελίδας www.cooktube.gr (εφεξής «Ιστοσελίδα»).

Η  παρούσα Πολιτική Απορρήτου καλύπτει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής «προσωπικά δεδομένα») των επισκεπτών/ χρηστών, δηλαδή δεδομένα ή πληροφορίες που προσδιορίζουν την ταυτότητα ενός ατόμου, όπως το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail),που μέσω και κατά την διάρκεια της επίσκεψης ή χρήσης αυτής συλλέγονται, καθώς τις προϋποθέσεις, την διαδικασία και τους σκοπούς συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης αυτών από τον Διαχειριστή της ιστοσελίδας.

Η Παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει και αφορά μόνο στην παρούσα ιστοσελίδα και σε καμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται, δεν σχετίζεται, ούτε επηρεάζεται από τις πρακτικές πολιτικής απορρήτου ιστοσελίδων τρίτων εταιρειών, όπως αυτές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και την όποια έννομη σχέση μεταξύ αυτών και των χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας. Φυσικά, δίδεται η δυνατότητα στους χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας να διαμοιράζονται, αντιγράφουν, αναμεταδίδουν σε ιστοσελίδες τρίτων το υλικό που οι ίδιοι δημοσιεύουν, αναρτούν και μεταδίδουν μέσω του www.cooktube.gr, ο Διαχειριστής όμως της ιστοσελίδας ούτε ελέγχει την από αυτές τις ιστοσελίδες εφαρμοζόμενη πολιτική απορρήτου, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο αυτές συλλέγουν και επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών τους.

Β/Πολιτική συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων

Ο Διαχειριστής αναγνωρίζει τη σημασία της ασφαλείας και του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων και λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η ιδιωτικότητα των επισκεπτών/χρηστών, αλλά και η ασφάλεια των δεδομένων και η προστασία τους από τυχαία ή σκόπιμη, αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Ο Διαχειριστής της ιστοσελίδας /Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι δημιουργός και δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων και των υπηρεσιών αυτής. Δύναται να διατηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας τηρώντας απαρέγκλιτα την κείμενη ελληνική και υπερεθνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων. Ο Διαχειριστής/Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι ο μοναδικός αποδέκτης των πληροφοριών που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας, και παράλληλα δεσμεύεται ότι δεν πρόκειται να εκμεταλλευτεί, αποκαλύψει, δημοσιεύσει, κοινοποιήσει ή με καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή για οποιονδήποτε λόγο διαθέσει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του σε τρίτους φορείς ή κάθε άλλον ενδιαφερόμενο, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων, αποκλειστικά και μόνο προς τις αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές αρχές και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης και λήψης αδείας του/των χρηστών.

Ωστόσο, σε περίπτωση απευθείας γνωστοποίησης από το χρήστη της ιστοσελίδας σε τρίτους των προσωπικών του δεδομένων, ο Διαχειριστής δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση και επεξεργασία τους από τους εν λόγω τρίτους. Ο Διαχειριστής, επίσης, δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση κοινοποίησης από κάποιον χρήστη είτε στον ίδιο είτε σε τρίτους φορείς προσωπικών στοιχείων άλλου (τρίτου) προσώπου, χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως τη συναίνεση του προσώπου αυτού τόσο για την αποκάλυψη όσο και για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, η οποία θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη, ο οποίος προέβη στην ενέργεια αυτή. Ως εκ τούτου ανήκει αποκλειστικά στο χρήστη αυτόν η ευθύνη να ενημερώνεται και να διαχειρίζεται με την δέουσα επιμέλεια και προσοχή δεδομένα τρίτων προσώπων που με οποιοδήποτε τρόπο έχουν περιέλθει σε γνώση του.

Η παρούσα παράγραφος αναφέρει συνοπτικά τις πληροφορίες/τα προσωπικά δεδομένα που δύναται να συλλέξει ή/και επεξεργαστεί ο Διαχειριστής, τον τρόπο και τις περιπτώσεις αυτής της συλλογής/ επεξεργασίας, καθώς και τις δυνατότητες/ δικαιώματα που παρέχονται στον χρήστη της ιστοσελίδας, σε περίπτωση που δεν επιθυμεί την (περαιτέρω) συλλογή/ επεξεργασία των προσωπικών του πληροφοριών.

- Συλλεγόμενα προσωπικά δεδομένα, τρόπος και περιπτώσεις συλλογής/ επεξεργασίας

Για την απλή περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του www.cooktube.gr δεν συλλέγεται κανένα προσωπικό στοιχείο του επισκέπτη/χρήστη.

Για την χρήση, όμως, των υπηρεσιών της ιστοσελίδας είναι δυνατό να συλλέγονται, επεξεργάζονται και αποθηκεύονται με τους εξής τεχνικούς τρόπους τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα ή πληροφορίες.

 1. 1. Πληροφορίες ή προσωπικά στοιχεία που δύνανται να ζητηθούν από την ιστοσελίδα και παρέχονται οικειοθελώς από τους ίδιους τους χρήστες, όπως

-οι πληροφορίες που χορηγούνται για τη δημιουργία λογαριασμού, την εγγραφή του χρήστη στην ιστοσελίδα και στη λίστα παραληπτών από την υπηρεσία αυτόματης αποστολής ενημερωτικών δελτίων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (newsletters), ήτοι τα στοιχεία επικοινωνίας του, και εν γένει για την πρόσβασή του σε ορισμένες λειτουργίες/υπηρεσίες της ιστοσελίδας [διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του κάθε χρήστη και κωδικός πρόσβασης (password)].

- οι τυχόν πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται στο υλικό (συνταγές σε μορφή κειμένου, φωτογραφιών ή videos, ή σχόλια/κριτικές ή τυχόν πρόσωπα και ονόματα) που οι ίδιοι οι χρήστες κοινοποιούν/δημοσιεύουν/αναρτούν και καθιστούν κοινό στην ιστοσελίδα ή/ και εκτός ορίων αυτής, σε άλλες πλατφόρμες του διαδικτύου, όπως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βάσει των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας, κατά τα ανωτέρω. Σε κάθε περίπτωση, το εν λόγω υλικό δεν θα περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα, ενώ το μοναδικό συνδετικό του στοιχείο με τον εκάστοτε χρήστη θα είναι το μικρό του όνομα, προκειμένου αφενός να δηλώνεται ρητά η πηγή προέλευσής του, αφετέρου όμως να διασφαλίζεται η ανωνυμία του.  

2. Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα κατά την είσοδο και επίσκεψη του επισκέπτη/χρήστη στην ιστοσελίδα, όπως πληροφορίες σχετικές με τον υπολογιστή του καθώς και με τις επισκέψεις του στην ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένων της διεύθυνσης διαδικτυακού πρωτοκόλλου IP του υπολογιστή του, της γεωγραφικής του θέσης, του είδους και της έκδοσης του προγράμματος περιήγησης του, του λειτουργικού του συστήματος, της διάρκειας και συχνότητας των επισκέψεών του) ή πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies.

-Σκοπός συλλογής προσωπικών δεδομένων

Η χρήση/συλλογή/επεξεργασία από τον Διαχειριστή των προσωπικών δεδομένων που οι ίδιοι οι χρήστες δηλώνουν/γνωστοποιούν οπουδήποτε στην ιστοσελίδα προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για την διασφάλιση της σωστής λειτουργίας και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την ενημέρωση των χρηστών σχετικά τον λογαριασμό τους ή με τυχόν αλλαγές ή/και νέες δυνατότητες στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας ή και για λόγους στατιστικής ανάλυσης και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, για άλλους σκοπούς και χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών και παραχώρησης της συγκατάθεσής τους, σύμφωνα με τιςδιατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Σε κάθε περίπτωση, η κατά τα παραπάνω συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών γίνεται για όσο χρονικό διάστημα ο κάθε χρήστης είναι εγγεγραμμένος στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας. Τα στοιχεία αυτά διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο παύση, λήξη ή διαγραφή του λογαριασμού και της ιδιότητας του χρήστη-μέλους στην κοινωνία των χρηστών της ιστοσελίδας.

-Προσωπικά δεδομένα ανήλικων χρηστών

Ο Διαχειριστής δεν προτίθεται να συγκεντρώσει εν γνώσει του τυχόν προσωπικά δεδομένα ατόμων ηλικίας κάτω των 18 ετών. Σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί τέτοια συλλογή, ακόμη και εάν οι πληροφορίες έχουν παρασχεθεί οικειοθελώς από τους ανήλικους χρήστες, θα διαγράφονται άμεσα από το αρχείο που διατηρεί γι’ αυτόν τον σκοπό.

 Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη πριν από κάθε χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας η προηγούμενη ανάγνωση της Παρούσας Πολιτικής Απορρήτου από οποιονδήποτε επισκέπτη της ιστοσελίδας. Οι γονείς ή οι ασκούντες τη γονική μέριμνα ανηλίκων ατόμων, οφείλουν να τα ενημερώνουν σχετικά με την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, την κείμενη νομοθεσία και τους κανόνες του Διαδικτύου.

-Δικαιώματα χρήστη

Η ιστοσελίδα παρέχει στους χρήστες το δικαίωμα να ενημερώνουν, επικαιροποιούν, διορθώνουν, ή, σε περίπτωση που δε συναινούν στην κατά τα ανωτέρω συλλογή και επεξεργασία αυτών από τον Διαχειριστή/Υπεύθυνο επεξεργασίας να εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους ή να ζητούν την διαγραφή των προσωπικών τους στοιχείων και δεδομένων, τόσο για το μέλλον, όσο και αυτών που έχουν ήδη μέχρι σήμερα συλλεγεί, αλλά και το δικαίωμα να απενεργοποιούν τον λογαριασμό τους,  αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@cooktube.gr. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο λογαριασμός του χρήστη θα απενεργοποιηθεί, αλλά όλο το υλικό και η δημόσια δραστηριότητά του, μεταξύ αυτών, τα κείμενα, οι φωτογραφίες, τα videos ή τα σχόλια, που ο ίδιος έχει αναρτήσει, θα παραμείνουν στην ιστοσελίδα.

Γ. Εφαρμοστέο Δίκαιο- Τροποποιήσεις στην Πολιτική Απορρήτου

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών της ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους της παρούσας Πολιτικής και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής (Ν. 2472/1997 και μεταγενέστερες τροποποιήσεις του), της κοινοτικής (Οδηγίες 95/46/ΕΚ, 2002/58/ΕΚ, 2009/136/ΕΚ) και διεθνούς νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει και έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις της ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει, τροποποιεί, αντικαθιστά τους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των επισκεπτών / χρηστών, με έναρξη ισχύος των νέων όρων από της δημοσιεύσεως και αναρτήσεώς τους στην Ιστοσελίδα.

Οι χρήστες της ιστοσελίδας παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν των ως άνω τροποποιήσεων συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας.

Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με την παρούσα Πολιτική ή δεν επιθυμεί τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, οφείλει να μην προβεί στη διαδικασία εγγραφής και τη δημιουργία λογαριασμού στην Ιστοσελίδα ή να ασκήσει τα δικαιώματα που του παρέχονται περί δήλωσης αντίρρησης, εξαίρεσης ή διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων.

Copyright © Cooktube 2016- 2020. All rights reserved. Developed and designed by Complete Web Solutions